Historik og tiltag

Der er sket meget siden etableringen af Snertinge Vandværk. Se hvad der er sket fra etableringen af Snertinge Vandværk til i dag.

1910
Den 5. november var der stiftende generalforsamling på Snertinge Kro.

1911
Den 12. marts er der 29 interessenter i selskabet. De optager et lån på Kr. 6.000,00 i Holbæk Amts Økonomiske selskabs sparekasse, til etablering af et ”vandværk” der bestod af en brønd på 4 ½ alen ved Møllevej.
Fra brønden blev vandet pumpet op i en beholder oven over grusgraven på Møllebakken, ved hjælp af en vindrose. Beholderens høje beliggenhed gav et naturlig tryk i vandrørene.

1926
Blev vindrosen udskiftet med en elektrisk pumpe. 
En fra bestyrelsen skulle holde øje med vandstanden i beholderen og starte – stoppe pumpen efter behov.

1931
Brønden var ikke længere tilstrækkelig stor.
Der blev lavet en boring på 12 meters dybde i stedet for.

1945
Blev den første del af det nuværende vandværk bygget, med sandfiltre og en 15 kubikmeter rentvands beholder.
Samtidig blev der lavet en 77 meter dyb boring inde i vandværket.
Trykket i vandrørene blev stadig lavet ved at pumpe vandet op i beholderen på Møllebakken.

1963
Blev vandværket moderniseret med nye filtre og en hydrofor samt kompressor, til at sikre trykket i rørene, i stedet for beholderen på Møllebakken.

1966
Blev der etableret en boring mere, udenfor vandværksbygningen, denne gang blev den 85 meter dyb. Denne boring er stadig i brug.

1983
Fra starten lejede vandværket grunden det ligger på, men p.g.a. ejendomshandler i byen valgte bestyrelsen at købe de 140 kvadratmeter jord, så vandværket selv ejer grunden.

1985
Blev vandværket udvidet med større filtre.
Hydroforen fra 1963 blev afløst af et frekvensstyret udpumpnings anlæg.
Det sikrede en konstant vandmængde ude hos forbrugerne, samt et konstant tryk.

1991
Blev der etableret en boring mere ude i åbent land nordvest for byen,
denne boring er 88 meter dyb.

2010
Blev udpumpningsanlægget fra 1985 udskiftet.
I dag bliver vandet pumpet ud til forbrugerne af lavenergi pumper styret af en computer.
Det nye anlæg gør det muligt for bestyrelsen at overvåge vandværket hjemmefra.

2011
1. januar er der 235 interessenter og vandværket forsyner 320 boliger og virksomheder med vand.

2013
Blev alle vandmålere udskiftet til elektroniske målere der fjernaflæses, så forbrugerne ikke længere selv skal aflæse og indsende forbruget.

2015
V
andværket blev renoveret indvendigt og filterne blev lukket med glas facade.
Og nyt iltningskab blev installeret.

2016
blev der monteret kalkknuser på vandværket, som vil sikrer stabilt højt vandtryk samt bedre vandkvalitet til glæde for vores forbrugere.

2017
Snertinge vandværk I/S blev omlagt til et A.m.b.a. Dette skete på en ekstra generalforsamling d. 10 Maj 2017. 

2019
Filtersand udskiftet i forfilter.

2021
Vandværket er blivet forsynet med solcelleanlæg, der vil kunde forsyne op til 70% af vandværkes årlige elforbrug.